Stalni sudski vještak je vrhunski stručnjak odabran od strane suda s liste sudskih vještaka kako bi mu pomogao neovisnim i stručnim mišljenjem u skladu sa zadatkom vještačenja.

Rješenje o imenovanju stalnog sudskog vještaka za strojarstvo (industrijska postrojenja, vozila, plinofikaciju, grijanje, ventilaciju, rashladnu tehniku, procesna i ostala postrojenja) Klasa:
Urbroj: 4-Su.308/08-02, od 08.12.2008.

 

Dogovorite svoj sastanak već danas

 

na elektroničku privoluOvime dajem privolu da se moji osobni podaci (ime, prezime, e-mail adresa) koriste u svrhu rješavanja upita koji sam postavio. Energo-S d.o.o. će koristiti moje osobne podatke samo u te svrhe i neće ih dostavljati trećima, i to tako da se podaci koriste sve do rješavanja upita. Upoznat sam sa pravom da od Energo-S d.o.o. zatražim pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje podataka, ograničavanje obrade, s pravom na ulaganje prigovora na obradu, pravom na prenosivost podataka, pravom na podnošenje prigovora nadležnom tijelu ako smatram da je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka. u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u svrhu odgovora na postavljeni upit.
[recaptcha]