Dom zdravlja Varaždinske županije

rekonstrukcija kotlovnice Doma zdravlja Varaždinske toplice