Dinaco d.o.o.

plinska instalacija, instalacija vodovoda, kanalizacije, grijanja i komprimiranog zraka, ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje, dizalica topline za grijanje i hlađenje (zrak-voda)