KOKA d.d.

izgradnja više farmi–izvođenje radova na strojarskim i hidro instalacijama